Weekly Shounen Jump #19 ToC

Shounen Jump Issue 19:

Ao no Hako (Cover, Lead CP, New series by Kouji Miura)
Jujutsu Kaisen
One Piece
Nige Jouzu no Wakagimi
Boku no Hero Academia
Dr. Stone (CP)
Sakamoto Days
Black Clover
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Koukousei Kazoku
Witch Watch (CP)
Mashle
Kowloon's Ball Parade
Boku to Roboco (CP)
Undead Unluck
Hakai-shin Magu-chan
Ayakashi Triangle
Shakunetsu no Nirai Kanai
Build King (END)
I Tell C

Shounen Jump issue #20:
Cover, Lead CP: Ame no Furu (New series by Takeguchi Ippo (Story) and Mitarashi Santa (Art))
CP: Ao no Hako, Mashle, Nige Jouzu no Wakagimi

Shounen Jump issue #21-22:
Cover, Lead CP: One Piece

Source(s):
Discord, BluemBNK48, RamboJ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #18 ToC

Shounen Jump Issue 18:

One Piece (Cover, Lead CP)
Nige Jouzu no Wakagimi
Black Clover
Dr. Stone
Witch Watch
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (CP)
Mashle
Pukora Sanctuary (CP, Oneshot)
2.5 Dimensional Seduction (CP, Special, 17p)
Boku to Roboco
Sakamoto Days (CP)
Undead Unluck
Hakai-shin Magu-chan
Kowloon's Ball Parade
Koukousei Kazoku
I Tell C
Ayakashi Triangle
Shakunetsu no Nirai Kanai
Honomieru Shounen (END, 23p)
Build King

Shounen Jump issue #19:
Cover, Lead CP: Ao no Hako (New series by Kouji Miura)

Shounen Jump issue #20:
Cover, Lead CP: Ame no Furu (New series by Takeguchi Ippo (Story) and Mitarashi Santa (Art))

Source(s):
Discord, BluemBNK48, RamboJ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #17 ToC

Shounen Jump Issue 17:

Black Clover (Cover, Lead CP)
One Piece
Jujutsu Kaisen
Boku no Hero Academia
Hakai-shin Magu-chan
Nige Jouzu no Wakagimi (CP)
Boku to Roboco
Witch Watch
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
I Tell C
Mashle (CP)
Kowloon's Ball Parade
Koukousei Kazoku
Sakamoto Days
Undead Unluck
Shakunetsu no Nirai Kanai
Shinadashi no Yuurei (CP, Oneshot)
Ayakashi Triangle
Build King
Honomieru Shounen

Shounen Jump issue #18:
Cover, Lead CP: One Piece
CP: Sakamoto Days, Yozakura-san Chi no Dai Sakusen

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #16 ToC

Shounen Jump Issue 16:

Boku no Hero Academia (Cover, Lead CP)
Jujutsu Kaisen
Nige Jouzu no Wakagimi
Dr. Stone
Black Clover
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (CP)
Koukousei Kazoku
Undead Unluck
Kowloon's Ball Parade
Sakamoto Days
Ochimusha Shark (CP, Oneshot, 47p)
Boku to Roboco
I Tell C
Mashle
Witch Watch
Hakai-shin Magu-chan
Shakunetsu no Nirai Kanai
Ayakashi Triangle
Encounter with Ignorance (CP, Oneshot by Tomohiro Yagi)
Honomieru Shounen
Build King

Shounen Jump issue #17:
Cover, Lead CP: Black Clover
CP: Mashle, Nige Jouzu no Wakagimi

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #15 ToC

Shounen Jump Issue 15:

Dr. Stone (Cover, Lead CP)
Jujutsu Kaisen
One Piece
Black Clover
Boku no Hero Academia
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (CP)
Witch Watch
Boku to Roboco
Nige Jouzu no Wakagimi
Hakai-shin Magu-chan
Sakamoto Days (CP)
Kowloon Ball Parade
Mashle
I tell C
Undead Unluck
Ayakashi Triangle
Shakunetsu no Nirai Kanai
Buster Sweet (oneshot)
Build King
Koukousei Kazoku
Honomieru Shounen


Shounen Jump issue #16:
Cover, Lead CP: My Hero Academia
CP: Yozakura-san Chi no Dai Sakusen, Ochitake Shark (Oneshot, 47p), Encounter with ignorance (Oneshot by Tomohiro Yagi)

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?, BrainYZ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #14 ToC

Shounen Jump Issue 14:

One Piece (Cover, Lead CP)
Jujutsu Kaisen
Boku no Hero Academia
Dr. Stone
Black clover
Hakai-shin Magu-chan (CP)
I Tell C
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Nige Jouzu no Wakagimi
Boku to Robocco
Undead Unluck (CP)
Witch Watch
Mashle
Kowloon Ball Parade
Sakamoto Days
Ayakashi Triangle
Koukousei Kazoku
Shakunetsu no Nirai Kanai
Maid no Rin-san (CP, oneshot)
Build King
Honomieru Shounen

Shounen Jump issue #15:
Cover, Lead CP: Dr. Stone (4th anniversary of serialization)
CP: Sakamoto Days, Yozakura-san Chi no Dai Sakusen, Buster Sweet (Oneshot by Shiki Hamada)

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?, BrainYZ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #13 ToC

Shounen Jump Issue 13:

Mashle (Cover, Lead CP, 28 pages)
One Piece
Boku no Hero Academia
Jujutsu Kaisen
Dr. Stone
Kowloon Ball Parade
Boku to Roboko (CP, 19 pages)
Witch Watch
Delete (CP, Oneshot)
I Tell C
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Ayakashi Triangle (CP, 23 pages)
Nige Jouzu no Wakagimi
Hakai-shin Magu-chan
Undead Unluck
Sakamoto Days
Shakunetsu no Nirai Kanai
Honomieru Shounen
Build King
Koukousei Kazoku (15 pages)

Black Clover (absent)

Shounen Jump issue #14:
Cover, Lead CP: One Piece
CP: Undead Unluck, Hakai-shin Magu-chan

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?, Konan

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #12 ToC

Shounen Jump Issue 12:

Undead Unluck (Cover, Lead CP)
Boku no Hero Academia
Jujutsu Kaisen
Nige Jouzu no Wakagimi
Boku to Roboco
Kowloon's Ball Parade (CP)
Mashle
I Tell C
Dr. Stone (CP)
Witch Watch
Black Clover
Chounouryoku-sha Inou-san。 (CP, Oneshot)
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Sakamoto Days
Ayakashi Triangle
Hakai-shin Magu-chan
Koukousei Kazoku
Honomieru Shounen
Shakunetsu no Nirai Kanai
Build King

Shounen Jump issue #13:
Cover, Lead CP: Mashle (28 pages)
CP: Ayakashi Triangle, Boku to Roboco

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?, RamboJ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #11 ToC

Shounen Jump Issue 11:

Kowloon's Ball Parade (Cover, Lead CP, New series by Kamada Yuuki (writer) & Fukui Ashibi (art))
Jujutsu Kaisen
One Piece
Boku no Hero Academia
Black Clover
Witch Watch (CP)
Dr. Stone
Nige Jouzu no Wakagimi
Mashle (CP)
I Tell C (23 pages)
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Sakamoto Days (CP)
Hakai-shin Magu-chan
Ayakashi Triangle
Boku to Roboco
Shakunetsu no Nirai Kanai
Undead Unluck
Honomieru Shounen (23 pages)
Build King
Koukousei Kazoku

Shounen Jump issue #12:
Cover, Lead CP: Undead Unluck
CP: Dr.Stone, Kowloon's Ball Parade, Psychic Inou-san (Oneshot)


Source(s):
Discord, What Are You Looking At?, RamboJ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #10 ToC

Shounen Jump Issue 10:

Witch Watch (Cover, Lead CP, New series by Shinohara Kenta)
One Piece
Boku no Hero Academia
Dr. Stone
Sakamoto Days
I Tell C (CP)
Mashle
Black Clover
Forbidden Reasoning of Ron Kamonobashi (CP, Special)
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (CP)
Nige Jouzu no Wakagimi
Boku to Roboco
Undead Unluck
Hakai-shin Magu-chan
Kamoshirenai Keiji (CP, Oneshot)
Ayakashi Triangle
Koukousei Kazoku
Honomieru Shounen
Build King
Shakunetsu no Nirai Kanai

Shounen Jump issue #11:
Cover, Lead CP: Kowloon's Ball Parade (New series by Kamada Yuuki (writer) & Fukui Ashibi (art))
CP: Sakamoto Days, Mashle, Witch Watch
Extra Pages: I Tell C, Honomieru Shounen (23p)

Source(s):
Discord, What Are You Looking At? Sage

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn