Weekly Shounen Jump #42 ToC

Shounen Jump Issue 42:

Chainsaw-man (Cover, Lead CP)
Boku no Hero Academia
Jujutsu Kaisen
Bokura no Ketsumei (CP)
Undead Unluck
Honomieru Shounen
Red Hood (Golden Future Cup entry #1)
Black Clover
Dr. Stone (CP)
Koukousei Kazoku
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Boku to Roboko
Mashle
Ayakashi Triangle
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Shakunetsu no Nirai Kanai
Hakai-shin Magu-chan
Agravity Boys
Shinrin Ouja Mori King

Shounen Jump issue #43:
Cover, Lead CP: Jujutsu Kaisen
CP: Mashle, Ayakashi Triangle, Blade Kid (Golden Future Cup entry #2)


Source(s):
Discord, What Are You Looking At?, RamboJ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #41 ToC

Shounen Jump Issue 41:

Bokura no Ketsumei (Cover, Lead CP, New Series by Kakazu Kazu)
Dr. Stone
One Piece
Koukousei Kazoku (CP)
Jujutsu Kaisen
Burn the Witch (CP, END, Season two coming soon)
Boku to Roboko
Honomieru Shounen
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Chainsaw-man
Black Clover
Ayakashi Triangle
Undead Unluck
Shakunetsu no Nirai Kanai (CP)
Mashle
Hakai-shin Magu-chan
Shinrin Ouja Mori King
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Agravity Boys

Shounen Jump issue #42:
Cover, Lead CP: Chainsaw-man
CP: Dr. Stone, Bokura no Ketsumei

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #40 ToC

Shounen Jump Issue 40:

Koukousei Kazoku (Cover, Lead CP, New Series by Nakama Ryou, two chapters (25 pages total))
Boku no Hero Academia
One Piece
Honomieru Shounen (CP)
Dr. Stone
Chainsaw-man
Black Clover (CP)
Boku to Roboko
Undead Unluck (CP, 23 pages)
Ayakashi Triangle
Jujutsu Kaisen
Burn the Witch (CP)
Mashle (23 pages)
Shakunetsu no Nirai Kanai
Hakai-shin Magu-chan
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (23 pages)
Agravity Boys
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Shinrin Ouja Mori King

Issue #41:
Cover, Lead CP: Bokura no Ketsumei (New Series by Kakazu Kazu)
CP: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Shakunetsu no Nirai Kanai, Burn the Witch (END), Koukousei Kazoku

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #39 ToC

Shounen Jump Issue 39:

Honomieru Shounen (Cover, Lead CP, New Series by Gotou Togo (Story) & Matsuura Kento (Art))
Dr. Stone
Boku no Hero Academia
Burn the Witch (CP)
Chainsaw-man
Shakunetsu no Nirai Kanai
Jujutsu Kaisen
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (CP)
Ayakashi Triangle
Mashle
Undead Unluck (CP)
Hakai-shin Magu-chan
Black Clover
Boku to Roboko
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Time Paradox Ghostwriter (END)
Shinrin Ouja Mori King
Agravity Boys

Absent: One Piece

Issue #40:
Cover, Lead CP: Koukousei Kazoku (New Series by Nakama Ryou, two chapters (25 pages total))
CP: Honomieru Shounen, Burn the Witch, Undead Unluck, Black Clover
Extra pages: Mashle, Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai

Issue #41:
Cover, Lead CP: Bokura no Ketsumei (New Series by Kakazu Kazu)

Source(s):
Discord, RamboJ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #38 ToC

Shounen Jump Issue 38:

Burn the Witch (Cover, Lead CP, New Miniseries by Kubo Tite)
Jujutsu Kaisen
One Piece
Dr. Stone (CP)
Boku no Hero Academia
Hakai-shin Magu-chan
Mashle (CP)
Shakunetsu no Nirai Kanai
Chainsaw-man
Ayakashi Triangle
Shinrin Ouja Mori King
Black Clover (CP)
Boku to Roboko
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Myakunashi (One-Shot)
Undead Unluck
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Agravity Boys
Bone Collection (END)
Time Paradox Ghostwriter

Issue #39:
Cover, Lead CP: Hono Mieru Shonen (New Series by Gotou Togo (Story) & Matsuura Kento (Art))
CP: Burn the Witch, Yozakura-san Chi no Dai Sakusen, Undead Unluck
One Piece (Absent)

Issue #40:
Cover, Lead CP: Koukousei Kazoku (New Series by Nakama Ryou)
Issue #41:
Cover, Lead CP: Bokura no Ketsumei (New Series by Kakazu Kazu)

Source(s):
Discord, What Are You Looking At?, RamboJ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #36/37 ToC

Shounen Jump Issue 36/37:

WSJ Cast (Cover)
One Piece (Lead CP)
Dr. Stone
Act-Age (END)
Ayakashi Triangle
Black Clover
Boku no Hero Academia (CP)
Chainsaw-man
Shakunetsu no Nirai Kanai
Shinrei Shashinshi Kono Saburou (Oneshot/CP/45p) by Shirai Kaiu (Story) & Demizu Posuka (Art)
Boku to Roboko
Jujutsu Kaisen (CP)
Hakai-shin Magu-chan
Mashle
Undead Unluck
Shinrin Ouja Mori King
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Agravity Boys
Bone Collection
Mitama Secu-Re-ty (END)
Time Paradox Ghostwriter

Issue #38:
Cover, Lead CP: Burn the Witch (New miniseries/57p) by Kubo Tite
CP: Black Clover, Dr. Stone, Mashle

Weekly Shonen Jump New Series Schedule:
Issue 39: Hono Mieru Shonen by Gotou Togo (Story) & Matsuura Kento (Art)
Issue 40: Koukousei Kazoku by Nakama Ryou
Issue 41: Bokura no Ketsumei by Kakazu Kazu

Source(s):
Discord, RamboJ

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #35 ToC

Shounen Jump Issue 35:

Boku no Hero Academia (Cover, Lead CP)
Dr. Stone
One Piece
Act-Age (CP)
Mashle (Extended Chapter)
Boku to Roboko
Ao no Hako (One-Shot, CP)
Chainsaw-man (CP)
Hakai-shin Magu-chan
Undead Unluck
Jujutsu Kaisen
Ayakashi Triangle
Black Clover
Shakunetsu no Nirai Kanai
Agravity Boys
Shinrin Ouja Mori King
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Mitama Secu-Re-ty
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Bone Collection
Time Paradox Ghostwriter

Issue #36-37
Cover: Group cover
Lead CP: One Piece
CP: My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Shinrei Sashinshi Kono Saburou (One-Shot by Kaiu Shirai and Demizu Posuka)

Source(s):
Discord, rocomotion

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #33-34 ToC

Shounen Jump Issue 33-34:

One Piece (Cover, Lead CP)
Dr. Stone
Boku no Hero Academia
Jujutsu Kaisen
Ayakashi Triangle
Chainsaw-man
Boku to Roboko
Undead Unluck
Haikyuu!! (CP, End)
Shakunetsu no Nirai Kanai
Mitama Secu-Re-ty
Kochira Katsushika-ku Kameari Kouen-mae Hashutsujo (One-shot)
Hakai-shin Magu-chan
Gin Iro no Seven (One-shot, CP)
Black Clover
Mashle (CP)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Act-Age
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Shinrin Ouja Mori King
Time Paradox Ghostwriter
Agravity Boys
Bone Collection

Shounen Jump Issue 35:
Cover, Lead CP: Boku no Hero Academia (6 years of serialization and Popularity of the War Arc + Popularity Poll)
CP: Chainsaw-man (2,500,00 in circulation), Act-Age (Great popularity of the Taiga Arc), Ao no Hako (One-shot by Miura Kouji)
Extended Chapter: Mashle

Source(s):
Discord, Talhaearn

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #32 ToC

Shounen Jump Issue 32:

Haikyuu!! (Cover, Lead CP)
Jujutsu Kaisen
Mashle
Boku to Roboko (CP)
Chainsaw-man
Hakai-shin Magu-chan
Dr. Stone (CP)
Shakunetsu no Nirai Kanai
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Shinrin Ouja Mori King (CP)
Undead Unluck
Act-Age
Ayakashi Triangle
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Black Clover
Time Paradox Ghostwriter
Agravity Boys
Hachinin Ninja no Saishuu Shiken (CP, One Shot)
Bone Collection
Mitama Secu-Re-ty

One Piece, Boku no Hero Academia (absent)

Shounen Jump Issue 33-34:
Cover, Lead CP: One Piece
CP: Haikyuu!!, Mashle, Giniro no Seven (One Shot by Miura Tadahiro)


Source(s):
Discord, What Are You Looking At, Anders

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn

Weekly Shounen Jump #31 ToC

Shounen Jump Issue 31:

Boku to Roboko (Cover, Lead CP, New Series)
One Piece
Boku no Hero Academia
Dr. Stone
Shinrin Ouja Mori King
Haikyuu!!
Shakunetsu no Nirai Kanai (CP)
Mashle
Ayakashi Triangle
Dokyuu Hentai H×Eros (CP, Special Chapter)
Hakai-shin Magu-chan
Act-Age (CP)
Jujutsu Kaisen
Black Clover
Time Paradox Ghostwriter
Undead Unluck
Yozakura-san Chi no Dai Sakusen
Chainsaw-man
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Bone Collection
Mitama Secu-Re-ty
Agravity Boys

Shounen Jump Issue 32:
Cover, Lead CP: Haikyuu!!
CP: Dr. Stone, Shinrin Ouja Mori King, Boku to Roboko
Extended Pages: Undead Unluck, Shakunetsu no Nirai Kanai

Issue #33-34
Cover, Lead CP: One Piece


Source(s):
Discord, Talhaearn, Kaizou 10

Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn