?

Log in

No account? Create an account
22 August 2019 @ 10:07 am
Shounen Jump Issue 39:

Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (Cover, Lead CP, New Series)
Kimetsu no Yaiba
One Piece
Dr. Stone (CP)
Yakusoku no Neverland
Haikyuu!!
Jujutsu Kaisen
Boku no Hero Academia
Black Clover (CP)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Chainsaw-man
Act-Age
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Bone Collection (CP, One Shot)
Yuragi-sou no Yuuna-san
Samurai 8
Tokyo Shinobi Squad
Futari no Taisei
Beast Children

Shounen Jump Issue 40:
Cover, Lead CP: Mitama Secu-Rei-ty (New Series by Hatomune Tsurun, 38p)
CP: Act-Age (23p), Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (25p)

Source(s):
Discord, Arariel, kaizou 10.2

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
13 August 2019 @ 05:11 pm
Shounen Jump Issue 38:

Yakusoku no Neverland (Cover, Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
One Piece
Dr. Stone
Boku no Hero Academia
Haikyuu!! (CP)
Jujutsu Kaisen
Chainsaw-man
Gunjou no Batoro (CP, One Shot)
Black Clover
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Act-Age
Yuragi-sou no Yuuna-san
Samurai 8
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Saigo no Saiyuuki (End)
Tokyo Shinobi Squad
Beast Children
Futari no Taisei

Shounen Jump Issue 39:
Cover, Lead CP: Yozakura-san Chi no Dai Sakusen (New Series by Gondaira Hitsuji)
CP: Black Clover, Dr. Stone, Bone Collection (One Shot by Kirarazaka Shun)

Shounen Jump Issue 40:
New Series: Mitama Secu-Rei-ty (by Hatomune Tsurun)

Source(s):
Discord, kaizou 10.2

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
04 August 2019 @ 11:02 am
Shounen Jump Issue 36/37:
WSJ Cast (Cover)
One Piece (Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
Yakusoku no Neverland
Dr. Stone
Black Clover
F Ken (CP, One Shot)
Haikyuu!!
Jujutsu Kaisen (CP)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Boku no Hero Academia
Chainsaw-man (CP)
Act-Age
Yuragi-sou no Yuuna-san
Saigo no Saiyuuki
Samurai 8
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Tokyo Shinobi Squad
Futari no Taisei
Beast Children

Shounen Jump Issue 38:
Cover, Lead CP: Yakusoku no Neverland
CP: Haikyuu!!, Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Gunjou no Batoro (One Shot by Furuta Seiran)

Source(s):
Discord, kaizou_10

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
27 July 2019 @ 11:50 pm
Shounen Jump Issue 35:
Samurai 8 (Lead CP)
Yakusoku no Neverland
One Piece (Cover)
Haikyuu!!
Black Clover
Kimetsu no Yaiba (CP)
Jujutsu Kaisen
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Dr. Stone (CP)
Chainsaw-man
Boku no Hero Academia
Mahou to Kagaku no Kakutouka-tachi (CP, One Shot)
Act-Age
Yuragi-sou no Yuuna-san
Futari no Taisei
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Tokyo Shinobi Squad
Saigo no Saiyuuki
Beast Children

Shounen Jump Issue 36/37:
Cover: WSJ Cast
Lead CP: One Piece
CP: Jujutsu Kaisen, Chainsaw-man, F Ken (One Shot by Matsui Yuusei)

Source(s):
Discord, kaizou_10

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
20 July 2019 @ 01:23 pm
Shounen Jump Issue 34:
One Piece (Cover, Lead CP)
Jujutsu Kaisen
Black Clover
Kimetsu no Yaiba
Dr. Stone
Rorona Zoro Umi ni Chiru (CP, One Shot)
Boku no Hero Academia
Hinomaru Zumou (CP, End)
Chainsaw-man
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Yakusoku no Neverland (CP)
Samurai 8
Yuragi-sou no Yuuna-san
Haikyuu!!
Act-Age
Tokyo Shinobi Squad
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Futari no Taisei
Saigo no Saiyuuki
Beast Children

Shounen Jump Issue 35:
Cover: One Piece
Lead CP: Samurai 8
CP: Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone, Kagaku to Mahou no Kakutouka-tachi (One Shot by Inu Korosuke (story) and Murata Yuusuke (artwork))

Source(s):
Discord, kaizou_10

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
11 July 2019 @ 01:44 pm
Shounen Jump Issue 33:
Boku no Hero Academia (Cover, Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
Hinomaru Zumou
Yakusoku no Neverland
Black Clover
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Jujutsu Kaisen
Dr. Stone
Chainsaw-man
Shinrin Shugosha Mori King (CP, One Shot)
Haikyuu!! (CP)
Samurai 8
Act-Age
Tokyo Shinobi Squad
Yuragi-sou no Yuuna-san
Beast Children
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Futari no Taisei
Saigo no Saiyuuki

Shounen Jump Issue 34:
Cover, Lead CP: One Piece
CP: Hinomaru Zumou (End), Yakusoku no Neverland, Rorona Zoro Umi ni Chiru (One Piece Spin-off One Shot by Boichi)

Source(s):
Discord, kaizou_10

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
04 July 2019 @ 10:21 pm
Shounen Jump Issue 32:
Black Clover (Cover, Lead CP)
Dr. Stone
One Piece
Kimetsu no Yaiba
Yakusoku no Neverland
Samurai 8 (CP)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Boku no Hero Academia
Hinomaru Zumou
Act-Age
Spy×Family (CP, Special Chapter)
Chainsaw-man (CP)
Tokyo Shinobi Squad
Haikyuu!!
Jujutsu Kaisen
Yuragi-sou no Yuuna-san
Futari no Taisei
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Beast Children
Saigo no Saiyuuki

Shounen Jump Issue 33:
Cover, Lead CP: Boku no Hero Academia
CP: Haikyuu!!, Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Mori King (One Shot)

Source(s):
Discord, kaizou_10

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
Tags: table of contents
 
 
28 June 2019 @ 05:43 pm
Shounen Jump Issue 31:
Dr. Stone (Cover, Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
One Piece
Yakusoku no Neverland
Black Clover
Jujutsu Kaisen (CP)
Samurai 8
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Tokyo Shinobi Squad
Act-Age (CP)
Hinomaru Zumou
Chainsaw-man
Sayonara Manuke na Yuukaihan-san (CP, One Shot)
Haikyuu!!
Yuragi-sou no Yuuna-san
Beast Children
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Futari no Taisei
Saigo no Saiyuuki

Shounen Jump Issue 32:
Cover, Lead CP: Black Clover
CP: Chainsaw-man, Samurai 8, Spy×Family (Special Chapter)

Source(s):
Discord, kaizou_10

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
21 June 2019 @ 05:04 pm
Shounen Jump Issue 30:
Haikyuu (Cover, Lead CP)
One Piece
Kimetsu no Yaiba
Dr. Stone
Boku no Hero Academia
Samurai 8 (CP)
Chainsaw-man
Futari no Taisei
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Beast Children
Yakusoku no Neverland
Hinomaru Zumou
Tokyo Shinobi Squad
Act-Age
Kakuremi (CP, One Shot)
Jujutsu Kaisen
Yuragi-sou no Yuuna-san
Saigo no Saiyuuki
Kamio Yui wa Kami wo Yui

Shounen Jump Issue 31:
Cover, Lead CP: Dr. Stone
CP: Act-Age, Jujutsu Kaisen, Sayonara Manuke na Yuukaihan-san (One Shot)

Source(s):
Discord, kaizou_10

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
Current Location: Portugal
 
 
15 June 2019 @ 01:36 am
Shounen Jump Issue 29:
Kimetsu no Yaiba (Cover, Lead CP)
Samurai 8
Chainsaw-man
Act-Age
Black Clover
Yakusoku no Neverland (CP)
Tokyo Shinobi Squad
Haikyuu!!
Jujutsu Kaisen (CP)
Futari no Taisei
Boku no Hero Academia
Shokugeki no Souma (CP, End)
Dr. Stone
Beast Children
Kinnikuman (CP, Special Chapter)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Hinomaru Zumou
Yuragi-sou no Yuuna-san
Saigo no Saiyuuki
Kamio Yui wa Kami wo Yui

One Piece (Absent)

Shounen Jump Issue 30:
Cover: Lead CP: Hakyuu!!
CP: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Samurai 8, Kakuremi (One Shot)

Source(s):
Discord, kaizou_10

Weekly random threads are over. Discord is this way. Come hang out with us~
https://discord.gg/KbA9YKn