?

Log in

No account? Create an account
17 May 2019 @ 11:57 pm
Shounen Jump Issue 25:
Futari no Taisei (Cover, Lead CP, New Series)
Kimetsu no Yaiba
Dr. Stone
Samurai 8 (CP)
Black Clover
Jujutsu Kaisen
Haikyuu!!
Chainsaw-man
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Hinomaru Zumou
Boku no Hero Academia
Yuragi-sou no Yuuna-san
Jimoto ga Japan
Act-Age (CP)
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Shokugeki no Souma
Saigo no Saiyuuki
Oyakusoku no Neverland (Special Chapter)
Shishunki Renaissance! David-kun

One Piece, Yakusoku no Neverland (Absent)

Shounen Jump Issue 26:
Cover, Lead CP: Beast Children (New Series)
CP: Hinomaru Zumou, Chainsaw-man, Futari no Taisei

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/379825.html?thread=89613745#t89613745

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS OVER.
I'll take you to the Discord Koushien, Minami!~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
11 May 2019 @ 02:41 am
Shounen Jump Issue 24:
Samurai 8 Hachimaru-den (Cover, Lead CP, New Series)
One Piece
Yakusoku no Neverland
Kimetsu no Yaiba
Dr. Stone (CP)
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Black Clover
Act-Age
Chainsaw-man
Jujutsu Kaisen (CP)
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Boku no Hero Academia
Hinomaru Zumou
Shishunki Renaissance! David-kun
Haikyuu!! (CP)
Yurag-sou no Yuuna-san
Saigo no Saiyuuki
Gokutei Higuma (End)
Shokugeki no Souma
Jimoto ga Japan

Shounen Jump Issue 25:
Cover: Lead CP: Futari no Taisei (New Series)
CP: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Act-Age, Samurai 8

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/379474.html?thread=89609554#t89609554

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS OVER.
I'll take you to the Discord Koushien, Minami!~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
24 April 2019 @ 04:29 pm
Shounen Jump Issue 22/23:
One Piece (Lead CP)
Yakusoku no Neverland
Dr. Stone
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Kimetsu no Yaiba
Jujutsu Kaisen
Black Clover
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Chanisaw-man
To Love-Ru (CP, One Shot)
Act-Age
Boku no Hero Academia
Haikyuu!!
Shishunki Renaissance! David-kun
Saigo no Saiyuuki
Yuragi-sou no Yuuna-san
Hinomaru Zumou
Gisou Buden (CP, One Shot)
ne0;lation (END)
Shokugeki no Souma
Gokutei Higuma
Jimoto ga Japan

Shounen Jump Issue 24:
Cover: Lead CP: Samurai 8 Hachimaru-den (New Series)
CP: Haikyuu!!, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen

Shounen Jump Issue 25:
New Series: Futari no Taisei (by Fukuda Kentarou)

Shounen Jump Issue 26:
New Series: Beast Children (by Terasaka Kento)

Shounen Jump Issue 27:
New Series: Tokyo Shinobi Squad (by Tanaka Yuuki (story) and Matsuura Kento (artwork))

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/379196.html?thread=89602620#t89602620

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS OVER.
I'll take you to the Discord Koushien, Minami!~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
20 April 2019 @ 04:13 pm
Shounen Jump Issue 21:
Jujutsu Kaisen (Cover, Lead CP)
Yakusoku no Neverland
One Piece
Dr. Stone
Black Clover
Haikyuu!! (CP)
Kimetsu no Yaiba
Saigo no Saiyuuki
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Boruto (CP)
Boku no Hero Academia
Hinomaru Zumou
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Act-Age (CP)
Chainsaw-man
Yuragi-sou no Yuuna-san
Jimoto ga Japan
Gokutei Higuma
Shokugeki no Souma
ne0;lation
Shishunki Renaissance! David-kun

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/379106.html?thread=89598434#t89598434

Shounen Jump Issue 22/23:
Cover: Lead CP: One Piece
CP: One Shot Yabuki Kentarou, One Shot by Machida Reiya

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS OVER.
Let's play some karuta (in the discord?), Chihaya!~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
13 April 2019 @ 12:31 am
Shounen Jump Issue 20:
Yakusoku no Neverland (Cover, Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
Dr. Stone
One Piece
Boku no Hero Academia
Haikyuu!!
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Act-Age (CP)
Saigo no Saiyuuki
Black Clover
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Jujutsu Kaisen
Yuragi-sou no Yuuna-san (CP)
Chainsaw-man
Shokugeki no Souma
Hinomaru Zumou (CP)
Shishunki Renaissance! David-kun
Gokutei Higuma
ne0;lation
Jimoto ga Japan

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/378820.html?thread=89594052#t89594052

Shounen Jump Issue 21:
Cover: Lead CP: Jujutsu Kaisen
CP: Haikyuu!!, Boruto, Act-Age

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS OVER.
Let's play some karuta (in the discord?), Chihaya!~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
 
03 April 2019 @ 08:30 pm
Shounen Jump Issue 19:
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai (Cover, Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
Dr. Stone (25p)
Yakusoku no Neverland
Haikyuu!!
Jujutsu Kaisen
Black Clover (CP)
Hinomaru Zumou
Yuragi-sou no Yuuna-san
Kimetsu no Yaiba Tomioka Giyuu Gaiden (One Shot Part 2)
Boku no Hero Academia
Saigo no Saiyuki
Act-Age
Chainsaw Man
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Shokugeki no Souma (CP)
Jimoto ga Japan
Gokutei Higuma
Ne0;Lation
Shishunki Renaissance! David-kun

One Piece (Absent)

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/378820.html?thread=89587140#t89587140

Shounen Jump Issue 20:
Cover, Lead CP: Yakusoku no Neverland
CP: Hinomaru Zumou, Yuragi-sou no Yuuna-san, Act-Age

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS OVER.
Let's play some karuta (in the discord?), Chihaya!~
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
29 March 2019 @ 08:45 pm
Shounen Jump Issue 18:
Kimetsu no Yaiba (Cover, Lead CP)
Yakusoku no Neverland
One Piece
Black Clover
Boku no Hero Academia
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Hinomaru Zumou
Jujutsu Kaisen
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Kimetsu no Yaiba Tomioka Giyuu Gaiden (CP, One Shot Part 1)
Yuragi-sou no Yuuna-san
Risky Magician (One Shot)
Saigo no Saiyuuki
Act-Age
Chainsaw-man
Jimoto ga Japan (CP)
Shokugeki no Souma
Gokutei Higuma
ne0;lation
Shishunki Renaissance! David-kun

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/378180.html?thread=89580612#t89580612

Shounen Jump Issue 19:
Cover, Lead CP: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
CP: Shokugeki no Souma, Black Clover, Dr. Stone

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS NOW OVER.
SWING THE BAT (IN THE DISCORD), TAKKUN.
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
20 March 2019 @ 08:38 pm
Shounen Jump Issue 17:
One Piece (Cover, Lead CP)
Kimetsu no Yaiba
Dr. Stone
Yakusoku no Neverland
Act-Age
Kamio Yui wa Kami wo Yui
Haikyuu!! (CP)
Boku no Hero Academia
Black Clover
Saigo no Saiyuuki
Jujutsu Kaisen
Boruto (CP)
Hinomaru Zumou
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Shishunki Renaissance! David-kun
Chainsaw-man (CP)
Yuragi-sou no Yuuna-san
Shokugeki no Souma
Gokutei Higuma
ne0;lation
Jimoto ga Japan

Shounen Jump Issue 18:
Cover: Lead CP: Kimetsu no Yaiba
CP: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, Jimoto ga Japan, Kimetsu no Yaiba Tomioka Giyuu Gaiden (One Shot by Hirano Ryouji)

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/377895.html?thread=89576487#t89576487

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS NOW OVER.
SWING THE BAT (IN THE DISCORD), TAKKUN.
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
15 March 2019 @ 07:47 pm
Shounen Jump Issue 16:
Black Clover (Cover, Lead CP)
One Piece
Boku no Hero Academia
Kimetsu no Yaiba
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
Kamio Yui wa Kami wo Yui (CP)
Yakusoku no Neverland
Yuragi-sou no Yuuna-san
Saigo no Saiyuuki
Dr. Stone (CP)
Jujutsu Kaisen
Haikyuu!!
Chainsaw-man
Shishunki Renaissance! David-kun
Act-Age (CP)
Hinomaru Zumou
Shokugeki no Souma
ne0;lation
Gokutei Higuma
Jimoto ga Japan

Shounen Jump Issue 17:
Cover, Lead CP: One Piece
CP: Haikyuu!!, Boruto, Chainsaw-man

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/377646.html?thread=89571886#t89571886

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS NOW OVER.
SWING THE BAT (IN THE DISCORD), TAKKUN.
https://discord.gg/KbA9YKn
 
 
07 March 2019 @ 05:19 pm
Shounen Jump Issue 15:
Kamio Yui wa Kami wo Yui (Cover, Lead CP, New Series)
One Piece
Kimetsu no Yaiba
Yakusoku no Neverland
Saigo no Saiyuuki (CP)
Dr. Stone
Boku no Hero Academia
Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (CP)
Haikyuu!!
Black Clover
Jujutsu Kaisen
Act-Age
Hinomaru Zumou (CP)
Shokugeki no Souma
Yuragi-sou no Yuuna-san
Jimoto ga Japan
Chainsaw-man
Gokutei Higuma
ne0;lation
Shishunki Renaissance! David-kun

Shounen Jump Issue 16:
Cover, Lead CP: Black Clover
CP: Dr. Stone, Act-Age, Kamio Yui wa Kami wo Yui

Source(s):
Discord
https://weeklyjump.livejournal.com/377197.html?thread=89563245#t89563245

THE AGE OF WEEKLY RANDOM THREADS IS NOW OVER.
SWING THE BAT (IN THE DISCORD), TAKKUN.
https://discord.gg/KbA9YKn